PRO FIRMY

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY

O D K U P

Tento produkt je určený pro klienty, kteří již nechtějí nebo nemůžou z jakéhokoliv důvodu dál podnikat. Nabízíme možnost rychlého odkupu.

P Ř E V Z E T Í​

je určeno pro klienty, kteří mají finanční problémy ve svých společnostech a firmách. Nejsou schopni splácet své závazky věřitelům.

Z A L O Ž E N Í

je určeno pro klienty, kteří nemají čas podstupovat administrativní kolečko k založení společnosti. Dále nabízíme založení Ready made společností.

L I K V I D A C E

Tento produkt je určený pro klienty, kteří již nechtějí nebo nemůžou z jakéhokoliv důvodu dál podnikat. Nabízíme možnost rychlého odkupu.

Ú Č E T N I C T V Í

je určeno pro klienty, kteří mají finanční problémy ve svých společnostech a firmách. Nejsou schopni splácet své závazky věřitelům.

P R Á V N Í S E R V I S

je určeno pro klienty, kteří nemají čas podstupovat administrativní kolečko k založení společnosti. Dále nabízíme založení Ready made společností.

R E A D Y / M A D E

Tento produkt je určený pro klienty, kteří již nechtějí nebo nemůžou z jakéhokoliv důvodu dál podnikat. Nabízíme možnost rychlého odkupu.

SÍDLA SPOLEČNOSTÍ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

P O R A D E N S T V Í

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,